VỀ THUẾ SUẤT NHẬP KHẨU HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG

Hiệp hội TM giống cây trồng Việt Nam vừa gửi Công văn đến Tổng cục Hải Quan đề nghị xem xét lại việc Cục Hải Quan TP Hồ Chí Minh áp thuế nhập khẩu 10% với hạt giống rau và dưa hấu trong khi Cục Hải Quan các tỉnh áp thuế suất ưu đãi 0%. Nội dung công văn như sau:

 

Kính gửi:   - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

                   - Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính

                   - Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

                   - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

         

          Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam nhận được Công văn kiến nghị của thành viên là các Công ty sản xuất kinh doanh hạt giống rau màu tại khu vực các tỉnh Nam bộ, thuộc chi hội thương mại giống cây trồng Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ .

          Theo kiến nghị, năm 2019 một số công ty tại thành phố Hồ Chí Minh được Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài gòn khu vực I kiểm tra việc kê khai hải quan hàng hóa nhập khẩu với mã HS theo quy định và giá trị tính thuế với mặt hàng hạt giống dưa bao gồm: dưa hấu, dưa lưới, dưa chuột, dưa lê... nhập khẩu.

Qua kiểm tra, Chi cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các doanh nghiệp phải đóng thuế 10% với hạt giống rau và dưa hấu cũng như truy thu thuế mặt hàng hạt giống dưa hấu từ năm 2015 đến năm 2018. Áp dụng thuế nhập khẩu 10% đối với hạt giống bí đỏ, dưa lê, dưa lưới, hạt hoa hướng dương từ năm 2019 và thuế nhập khẩu là 15% đối với mặt hàng hạt giống ngô, rau mùi tử năm 2010. Quy định này được thể hiện tại Quyêt định 60/QĐ-KVI-AADDT-QLT ngảy 6/1/2020 và Quyết định số 26/QĐ-XPVPHC ngày 25/2/2020 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn Khu vực I.

Hiện một số doanh nghiệp đang khiếu nại về việc sau kiểm tra, Chi cục hải quan cảng Sài gòn khu vực I xử lý áp mã HS và tính thuế, truy thu thuế lên tới 10% các mặt hàng hạt giống như đã nêu trên.

Là tổ chức hiệp hội, ngành hàng được thành lập theo quyết định của Bộ nội vụ, dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ nông nghiệp và PTNT; Hiệp hội có trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền các đơn vị sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật, song cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp thành viên; Sau khi xem xét công văn kiến nghị của Chi hội thương mại giống cây trồng Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Đông nam bộ, nghiên cứu các văn bản pháp luật; Hiệp hội xin được trình bày với các quý cơ quan quản lý như sau:

 

1. Theo Luật Thuể Xuất nhập khẩu, Luật Hải quan và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Luật này thì mặt hàng giống cây trồng trong đó hạt rau các loại, hạt dưa hấu làm giống được hưởng thuế suất ưu đãi là 0%.

          Sự ưu đãi cho các loại giống rau, dưa này được hưởng thuế suất ưu đãi 0%  cũng đã được quy định rõ trong Phụ lục II  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế của Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và trong Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính, Ban hành Biểu thuế xuất nhập khẩu, Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế cũng đã thể hiện tại mã HS 12.09.91.90:  các loại hạt rau thuế nhập khẩu là 0%.

          2. Để làm rõ các mặt hàng giống cây trồng được hưởng thuế suất ưu đãi 0%, sau khi thống nhất với Tổng cục Hải quan, ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT  Ban hành bảng mã HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

          Thực hiện sự ưu đãi này với giống cây trồng, việc nhập khẩu giống cây trồng của các doanh nghiệp hiện nay đều được Chi cục Hải quan các tỉnh áp dụng thuế xuất nhập là 0% đối với mặt hàng giống cây trồng trong đó có các hạt giống rau và giống dưa các loại

          3. Theo biên bản kiểm tra, chi cục hải quan cảng Sài gòn khu vực I lại Căn cứ điểm 3, Chú giải nhóm 12.07, Chương 12  Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC  có ghi:

          “Nhóm 12.07 không áp dụng đối với những loại sau, cho dù dùng để gieo trồng: …..

          (d) Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 12,01 đến 12.07 hay 12.11”

Đặc biệt, tại biên bản kiểm tra, Chi cục hải quan cảng Sài gòn ghi rằng: Bảng mã HS đối với giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT không phải là căn cứ pháp lý để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế nhập khẩu.

Đây là văn bản luật và ban hành có sự kiểm soát, thống nhất giữa 2 Bộ, mặt hàng giống cây trồng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ nông nghiệp và PTNT, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực này có trách nhiệm, nghĩa vụ tuân thủ,  Thông tư này được ban hành sau Thông tư của Bộ Tài Chính.

          Chúng tôi cho rằng có sự hiểu chưa đúng về điểm 3, Chú giải nhóm 12.09, Chương 12; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC, chú giải này  có ghi:

          “Nhóm 12.09 không áp dụng đối với những loại sau, cho dù dùng để gieo trồng: …..

          (d) Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 12,01 đến 12.07 hay 12.11”

          Theo chúng tôi, chú giải (d) này được hiểu như sau:

- Các sản phẩm trong nhóm từ 12.01 đến 12.07 hay 12.11 nếu được xác định là giống cây trồng thì được hưởng thuế suất ưu đãi là 0%.

-  Các sản phẩm trong nhóm từ 12.01 đến 12.07 hay 12.11 nếu không được xác định là giống cây trồng thì dù có thể dùng để gieo trồng cũng không được gọi là giống và không được hưởng thuế suất là 0%.

Ví dụ: Mã 12.01 Với hạt đậu tương:

Nếu xác định hạt đậu tương là hạt giống thì xếp vào mã 12.01.00 và được hưởng thuế suất là 0%.

Nếu hạt đậu tương thương phẩm, xác định không phải là hạt giống thì dù có thể dùng để gieo trồng được cũng không được gọi là hạt giống để hưởng thuế suất ưu đãi là 0%.

4. Hiện tại, năng lực nghiên cứu và sản xuất hạt giống rau, dưa các loại ở Việt Nam còn rất hạn chế, nhất là nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất hạt lai F1, theo tính toán, 85% hạt giống rau, dưa cung ứng cho nông dân sản xuất trên thị trường nước ta đều là nhập khẩu từ các Quốc gia có trình độ cao hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan...Nhờ có cơ chế thông thoáng, Việt Nam trở thành quốc gia với nhiều thế mạnh trong sản xuất rau củ quả xuất khẩu, hàng trăm ngàn tấn dưa hấu xuất khẩu hàng năm mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho nông dân.

Do vậy, các loại hạt giống rau, dưa phải được xếp ở mã HS 12.09.91.90 được hưởng thuế suất ưu đãi là 0% chứ không thể xếp vào mã  12.07.70.00 như Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng để tính thuế là 10% được vì mã này chỉ áp dụng cho sản phẩm không làm giống mặc dù hạt đó có thể đem đi gieo trồng được.

Hạt giống dưa các loại nhập nội hiện gần 100% là hạt ưu thế lai F1 có giá  cao hàng chục hoặc vài chục lần so với các loại hạt thương phẩm không làm giống khác (hạt dưa, bí cho ăn chắt).

Với những phân tích như ở trên, để ổn định và phát triển sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh, giúp các doanh nghiệp ổn định trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đã và đang tác động rất lớn đến việc cung ứng mặt hàng giống cây trồng các loại cho sản xuất.

Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam đề nghị Tổng cục Hải quan thống nhất hướng dẫn chỉ đạo và Chi cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh xem xét lại cách áp mức thuế với các loại hạt giống rau và dưa hấu, loại hạt giống này được xếp ở mã HS 12.09.91.90 và hưởng thuế suất ưu đãi là 0% chứ không xếp vào mã  12.07.70.00 để áp thuế suất là 10%,  như vậy mới đúng với quy định của Nghị định 125/2017/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam đề nghị với Bộ Nông nghiệp và PTNT và Cục Trồng trọt thống nhất với Tổng cục Hải quan về cách áp thuế suất ưu đãi 0% với các loại giống cây trồng để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhập khẩu giống cây trồng có điều kiện phát triển.

Rất mong Tổng cục Hải quan, Chi cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Mình, Bộ Nông nghiệp &PTNT và  Cục Trồng trọt xem xét giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

 

Nơi gửi:                                                                 TM. HIỆP HỘI

-Như trên                                                    P.CHỦ TỊCH, KIÊM TỔNG THƯ KÝ

-Chi hội TMGCT TPHCM

-Sở Nông nghiệp PTNT TPHCM

-Lưu VPHH

 

                                                                               Trần Xuân Định

Thư viện ảnh
Luong nong Bac Lieu Dong nam Phu Tho Dong Nai Ben Tre HỘI VIÊN MỚI Bac Ninh BVTV SG HỘI VIÊN MỚI Cuong Tan Kien giang Nghe an VT Trang nong HỘI VIÊN MỚI Trung uong Hai duong Son La HỘI VIÊN MỚI Viet Nong HỘI VIÊN MỚI Cong ty TNHH VTNN Hong Quang HỘI VIÊN MỚI Hue Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau Ha Nam Nam Thai Son Quang ninh 13 Trung Nong HỘI VIÊN MỚI Hung Yen Vinh Hoa Bac Giang
» DÒNG MÁU LẠC HỒNG Chi hội MNPB
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê
 • Trực tuyến: 32
 • Lượt xem theo ngày: 1977
 • Lượt truy cập: 1536091
TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP CÀ MAU. Địa chỉ: Ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau. ĐT: 0780. 3 888 588. Giám đốc: Ông Phạm Văn Mịch     TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TRÀ VINH TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN KON TUM TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI QUẢNG NGÃI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH ĐỊNH CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ GIANG. ĐC Số 413, Đường Trần Phú, TP Hà Giang. ĐT 219-3868719. Giám đốc: Ông Hoàng Minh Lợi CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP SƠN LA. ĐC Tiểu khu 3 , Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, T.Sơn La. ĐT 0223.843053.Giám đốc: Ô. Nguyễn Hữu Lâm TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO BẾN TRE. Hương lộ 173, Ấp Phước Thạnh, Xã Tam Phước H. Châu Thành, Bến Tre. ĐT 075 3 860 345. GĐ Bà Trần Thanh Tâm CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC GIANG. ĐC:Số 1, Lý Thái Tổ, TP. Bắc Giang. ĐT(0240)3854389. TGĐ: Ô.Nguyễn Khang. PTGĐ: Ô.Đặng Văn Trung  CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG QUẢNG NINH TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG GIA LAI
CÔNG TY TNHH-SX-TM LƯƠNG NÔNG CÔNG TY CP XNK NAM THÁI SƠN   CÔNG TY TNHH VIỆT NÔNG  SYNGENTA VIETNAM Co Ltd Công ty CP giống cây trồng Nghệ An Công ty CP Giống- Vật tư nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam Công ty Giống cây trồng Nông Hữu Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn Công ty TNHH CƯỜNG TÂN Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung CTY TNHH EAST-WEST SEED (HAI MŨI TÊN ĐỎ) CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIÊP HẬU GIANG TỔNG CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG LẠNG SƠN CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN NAM   DANH SÁCH HỘI VIÊN VSTA TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG NÔNG CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG NÔNG  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH