THÔNG TƯ Số:72/2009/TTBNNPTNT, ngày 17 tháng 11 năm 2009 Ban hành danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm

Thư viện ảnh
Bac Ninh Ben Tre Vinh Hoa HỘI VIÊN MỚI HỘI VIÊN MỚI Hue HỘI VIÊN MỚI Ha Nam HỘI VIÊN MỚI Bac Giang Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau Cong ty TNHH VTNN Hong Quang HỘI VIÊN MỚI Quang ninh 13 Trang nong Hai duong Son La Trung Nong Bac Lieu BVTV SG Nghe an VT Trung uong Dong Nai Nam Thai Son Dong nam HỘI VIÊN MỚI HỘI VIÊN MỚI Phu Tho Kien giang Viet Nong Luong nong Cuong Tan Hung Yen
» DÒNG MÁU LẠC HỒNG Chi hội MNPB
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê
  • Trực tuyến: 5
  • Lượt xem theo ngày: 320
  • Lượt truy cập: 1623071