PHẦN I: MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ CỤC TRỒNG TRỌT QUA CÁC THỜI KỲ

                                           

                                       PHẦN I

                   MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ CỤC TRỒNG TRỌT

                            QUA CÁC THỜI KỲ

 

             I.  LƯỢC SỬ TÊN CỤC TRỒNG TRỌT (1945 - 2020)

1. Phòng Canh nông Bắc bộ Việt Nam 

2. Nha Nông chính: (1946 -1951) 

Giám đốc: Hoàng Văn Đức

3. Viện Trồng trọt Trung ương (năm 1952)

Giám đốc: Hoàng Văn Đức

4. Vụ Sản Xuất: (1953 -1955)

Vụ trưởng: Trương Việt Hùng

5. Vụ Trồng trọt: (1956 -1970) 

Vụ trưởng: Trương Việt Hùng (56-57)

Vụ trưởng: Nguyễn Văn Thuật (58-59)

Vụ trưởng: Lê Duy Thước (60-64)

Vụ trưởng: Dương Hồng Hiên (65-70)

6. Vụ Trồng trọt tách thành 4 cục:

1. Cục Cây lương thực và Cây thực phẩm

                  (1971-1974)

Cục trưởng: Trần Quang 

2. Cục Cây công nghiệp Cây ăn quả và

                Cây làm thuốc

                 (1971-1974)

Cục trưởng: Đặng Văn Vinh

3. Cục Dâu tằm: (1971-1974)

Cục trưởng: Ô Phương (Sau là Ô Thái)  

4. Cục Giống: (1971-1974)

7. Tổng Cục Cây trồng (1975- 1976)

Tổng Cục trưởng: Ngô Duy Đông

 Tổng Cục trưởng: Trần Quang (tiếp)

1. Cục Cây lương thực và Cây thực phẩm 

Cục trưởng: Trần Quang (Kiêm)

2. Cục Cây công nghiệp, Cây ăn quả và

                 Cây làm thuốc

Cục trưởng: Đặng Văn Vinh

3. Cục giống 

4. Cục Dâu tằm

5. Trung tâm KKNG CTTW (thuộc Bộ) 

8. Vụ Trồng trọt (1977- 1986)

Vụ trưởng: Nguyễn Công Tạn

Vụ trưởng: Trần Việt Chy (tiếp)

9. Vụ Sản xuất (1987 -1989)

Vụ trưởng: Trần Việt Chy

10. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (1989-3/1993)

Cục trưởng:  Bùi Văn ích

         Ban Khuyến nông (2/1992 - 3/1993)

Trưởng ban:     Ngô Thế Dân (Kiêm)

Quyền Trưởng ban:   Nguyễn Ngọc Thúy

Phó ban:                  Quách Ngọc Ân

11. Cục Khuyến nông (4/1993-5/1994)

Cục trưởng: Nguyễn Ngọc Thúy


12. Cục Khuyến nông và Khuyến lâm

              (6/1994 - 10/2003)

Cục trưởng: Nguyễn Ngọc Thúy (6/94 - 6/96)

Cục trưởng: Nguyễn Tử Siêm (7/96 - 4/97)

Cục trưởng: Lê Hưng Quốc (4/97 - 2003)

 

     Tháng 10/2003, Cục Khuyến nông và Khuyến lâm

     Tách thành hai đơn vị:

               - Cục Nông nghiệp

               - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

    

13. Cục Nông nghiệp (10/2003 - 10/2005)

Cục trưởng: Lê Hưng Quốc

           Từ 10/2005 Cục Nông nghiệp tách thành 2 đơn vị:

- Cục Trồng trọt

- Cục Chăn nuôi

 

14. CỤC TRỒNG TRỌT (2005- nay)

14.1. Cục Trồng trọt (2005 - 2006)

Cục trưởng: Lê Hưng Quốc (05 - 06)

14.2. Cục Trồng trọt (2007 - 2012)

Cục trưởng: Nguyễn Trí Ngọc (07 - 12)

14.3. Cục Trồng trọt (2013 )

 Cục trưởng: Lê Quốc Doanh (2013)

14.4. Cục Trồng trọt (10/2013 - 6/2015)

Phụ trách Cục: Phạm Đồng Quảng

14.5. Cục Trồng trọt (2015 - 2016)

 Cục trưởng: Ma Quang Trung

14.6. Cục Trồng trọt (2016 - 2018)

      Cục trưởng: Nguyễn Hồng Sơn

14.7. Cục Trồng trọt (2018 - nay)

    Cục trưởng: Nguyễn Như Cường

 

                      

                                 

                                                               

                                    

 

                    

                   

 

                               

 

                                

 

                    

Thư viện ảnh
HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV BVTV SG HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Viet Nong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Bac Lieu HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Bac Ninh Kien giang Luong nong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Dong Nai HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Hai duong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Hue HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Quang ninh 13 Vinh Hoa HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Bac Giang HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Ben Tre HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Son La HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Ha Nam Hung Yen HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Nam Thai Son Dong nam HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Phu Tho HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Trung uong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau Trang nong Cuong Tan HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Trung Nong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Nghe an VT HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Cong ty TNHH VTNN Hong Quang
» ĐỘI VĂN NGHỆ THAIBINHSEED BIỂU DIỄN
» Đội văn nghệ THAIBINHSEED biểu diễn tại Đại hội 4 HH
» Thực Phẩm Biến Đổi Gen Và Những Tranh Cãi Không Hồi Kết?
» THU HOẠCH LÚA
» THU HOẠCH KHOAI LANG Ở GIA LAI
» Tranh cãi trên toàn cầu về cây trồng biến đổi gen
» Cây trồng biến đổi gen: Thế giới của Moánto
» Cây trồng biến đổi gen: Lợi và hại
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Văn bản Hỏi đáp
Tiện ích
Liên kết website
Thống kê
 • Trực tuyến: 23
 • Lượt xem theo ngày: 5820
 • Lượt truy cập: 1658186
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG GIA LAI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG GIA LAI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN KON TUM TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TRÀ VINH CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ GIANG. ĐC Số 413, Đường Trần Phú, TP Hà Giang. ĐT 219-3868719. Giám đốc: Ông Hoàng Minh Lợi TRUNG TAM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI ĐĂK LĂK TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH ĐỊNH TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI QUẢNG NGÃI TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TRÀ VINH TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN KON TUM TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI QUẢNG NGÃI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH ĐỊNH TRUNG TAM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI ĐĂK LĂK CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ GIANG. ĐC Số 413, Đường Trần Phú, TP Hà Giang. ĐT 219-3868719. Giám đốc: Ông Hoàng Minh Lợi CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP SƠN LA. ĐC Tiểu khu 3 , Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, T.Sơn La. ĐT 0223.843053.Giám đốc: Ô. Nguyễn Hữu Lâm TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO BẾN TRE. Hương lộ 173, Ấp Phước Thạnh, Xã Tam Phước H. Châu Thành, Bến Tre. ĐT 075 3 860 345. GĐ Bà Trần Thanh Tâm CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC GIANG. ĐC:Số 1, Lý Thái Tổ, TP. Bắc Giang. ĐT(0240)3854389. TGĐ: Ô.Nguyễn Khang. PTGĐ: Ô.Đặng Văn Trung  CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG QUẢNG NINH CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG CAO BẰNG TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP CÀ MAU. Địa chỉ: Ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau. ĐT: 0780. 3 888 588. Giám đốc: Ông Phạm Văn Mịch
DANH SÁCH HỘI VIÊN CHÍNH THỨC ĐẾN NGÀY 10/9/2013 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG LẠNG SƠN CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN NAM   CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM CÔNG TY TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH CÔNG TY CP XNK NAM THÁI SƠN   CÔNG TY TNHH VIỆT NÔNG  CÔNG TY TNHH-SX-TM LƯƠNG NÔNG Công ty CP Giống- Vật tư nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam Công ty Giống cây trồng Nông Hữu Công ty Giống cây trồng nông lâm nghiệp Đại Thịnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn Công ty TNHH CƯỜNG TÂN Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung CTY TNHH EAST-WEST SEED (HAI MŨI TÊN ĐỎ) SYNGENTA VIETNAM Co Ltd TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIÊP HẬU GIANG Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai CÔNG TY TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XNK NAM THÁI SƠN    CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM CÔNG TY TNHH VIỆT NÔNG  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG CTY TNHH EAST-WEST SEED (HAI MŨI TÊN ĐỎ) CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG NÔNG SYNGENTA VIETNAM Co Ltd Công ty TNHH CƯỜNG TÂN CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN NAM   CÔNG TY TNHH-SX-TM LƯƠNG NÔNG Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung Công ty Giống cây trồng Nông Hữu Công ty CP Giống- Vật tư nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG LẠNG SƠN Công ty Giống cây trồng nông lâm nghiệp Đại Thịnh CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG NÔNG  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH