NÂNG CAO GIÁ TRỊ NGÀNH TRỒNG TRỌT

Lê Hưng Quốc, Nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt

NÂNG CAO GẤP ĐÔI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG TRỒNG TRỌT

 

Bài phát biểu trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Cục Trồng trọt  (2005-2015)

                                                         Lê Hưng Quốc, Nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt

Ngành Trồng trọt ra đời cùng với Bộ Canh nông theo Sắc lệnh số 16 của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 30 tháng giêng năm 1946. Trải qua 2 cuộc kháng chiến và đặc biệt là trong sự nghiệp Đổi mới ngành trồng trọt nói riêng và nông nghiệp nói chung đã góp phần vượt qua đói nghèo, lạm phát và khủng hoảng kinh tế; tạo nên ba thành tựu lớn: đảm bảo an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo và xuất khẩu nông sản thuộc tốp hàng đầu thế giới. Hiện nay ngành trồng trọt chiếm tỷ trọng 74% GDP nông nghiệp và hàng có hàng chục ngành hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng trên 60% giá trị xuất khẩu nông nghiệp.

Xác định vai trò quan trọng của Trồng trọt ngày 13/10/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 254/2005/QĐ-TTg về việc điều chỉnh lại một số tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp trong đó có nội dung thành lập Cục Trồng trọt và Cục Chăn nuôi trên cơ sở tổ chức lại Cục Nông nghiệp; Ngày 10/11/2005 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký quyết định số 70/2005/QĐ-BNN quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt, đưa Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Trung ương thuộc Bộ về thuộc Cục Trồng trọt. Hiện tại cơ cấu tổ chức của Cục gồm 07 phòng, 01 Văn phòng đại diện phía Nam và 02 Trung tâm trực thuộc (Văn phòng Cục; Phòng KHTC; Phòng Thanh tra, Pháp chế; phòng Cây lương thực, Cây thực phẩm; phòng Cây Công nghiệp, Cây ăn quả; phòng Quản lý chất lượng và Môi trường; Phòng Quản lý đất và phân bón; Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới; Văn phòng phía Nam; Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng quốc gia và Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia). Công chức quản lý nhà nước 59 người trong đó có 01 phó giáo sư, 12 Tiến sỹ, 30 thạc sỹ và 9 cử nhân; Cán bộ viên chức của 02 Trung tâm 154 người trong đó có 6 tiến sỹ, 47 thạc sỹ và 81 kỹ sư.

Trong 10 năm qua Cục Trồng trọt đã tích cực triển khai các nhiệm vụ Bộ giao và đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

Một là: Chỉ đạo sản xuất trồng trọt

a) Duy trì tốc độ tăng trưởng cao: toàn ngành giữ được mức tăng trưởng bình quân gần 3 % năm. Tỷ trọng giá trị sản xuất của trồng trọt trong cơ cấu ngành nông nghiệp đạt ở mức cao (74%). Giá trị sản phẩm thu được trên 01 ha đất trồng trọt tăng liên tục. Năm 2005 đạt 23,8 triệu đồng/ha năm 2015 ước đạt: 83 triệu đồng/ha/năm, bình quân mỗi năm tăng gần 6 triệu đồng/ha.

b) Năng suất và giá trị của hầu hết các loại cây trồng chủ lực tăng mạnh, chất lượng một số loại nông sản được cải thiện: năm 2005 đến 2015, năng suất lúa từ 48,9 tạ/ha tăng lên 57,8 tạ/ha; ngô  từ  36 tạ/ha lên 44,5 tạ/ha; sắn từ 157 tạ/ha lên 190 tạ/ha; rau từ 150 tạ/ha lên 176 tạ/ha; chè từ 58,3 tạ/ha lên 84,5 tạ/ha; …; Chất lượng một số nông sản được cải thiện đáng kể như lúa gạo, thanh long, vải, nhãn, bưởi, chè,...đã thâm nhập được những thị trường khó như Mỹ, Nhật, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan, EU…

c) Sản xuất lương thực tăng liên tục qua các năm, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tăng cường xuất khẩu năm 2005 sản lượng lương thực có hạt 39,7triệu tấn trong đó lúa đạt 35,5 triệu tấn, ngô đạt trên 3,7 triệu tấn, đến năm 2015 sản lượng lương thực có hạt đạt 50,2 triệu tấn trong đó lúa 45,2 triệu tấn, ngô 5,13 triệu tấn, mỗi năm tăng 1 triệu tấn thóc và gần 150 ngàn tấn ngô. Hiện nay hàng năm xuất khẩu 6-7 triệu tấn gạo. Sản xuất ngô tăng từng bước đảm bảo nhu cầu thức ăn chăn nuôi, giảm dần nhập khẩu.

d) Hình thành nhiều vùng sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả hàng hoá tập trung quy mô lớn: vùng cao su, cà phê, điều, hồ tiêu (Đông Nam Bộ và Tây Nguyên); vùng chè (Trung du miền núi phía Bắc và Lâm Đồng); vùng cây ăn quả Nam Bộ, thanh long ở Bình Thuận, vải thiều ở Bắc Giang, rau hoa Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh…

đ) Cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống, cơ cấu thời vụ từng bước được chuyển dịch theo hướng chất lượng, hiệu quả và phù hợp thị trường, né tránh những bất thuận của thiên tai, biến đổi khí hậu... như tỷ lệ giống lúa chất lượng 40-45% diện tích, giống ngắn ngày, xuất khẩu 1 triệu tấn gạo thơm...

e) Kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản chiểm tỷ trọng lớn trong toàn ngành (trên 50%). Một số mặt hàng xuất khẩu chiếm vị thế cao hàng đầu trên thế giới. Năm 2015 mặc dù xuất khẩu gặp nhiều khó khăn nhưng kim ngạch vẫn đạt khá: xuất khẩu gạo đạt gần 3 tỷ USD, cà phê: 2,6 tỷ USD; cao su: 1,6 tỷ USD, hạt điều 2,4 tỷ USD, tiêu 1,2 tỷ USD, rau quả 1,8 tỷ USD, sắn 1,3 tỷ USD, chè 250 triệu USD…

f) Góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống, giảm tỷ lệ đói nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước đến cuối năm 2015 chỉ còn có 7,2%.

Hai là: Thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Trồng trọt

a) Triển khai xây dựng chiến lược, đề án, dự án quy hoạch phát triển ngành và phát triển các cây trồng chủ lực, có lợi thế cạnh tranh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để định hướng phát triển sản xuất cho từng cây trồng, từng vùng sinh thái và trên phạm vi cả nước, cụ thể:

Đề án Phát triển ngành trồng trọt; Đề án Phát triển bền vững ngành điều Việt Nam; Đề án Phát triển Ngành cà phê bền vững; Đề án tái canh cà phê các tỉnh vùng Tây Nguyên; Đề án trồng tái canh và ghép cải tạo thay thế giống điều; Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; Quy hoạch sản xuất lúa Thu Đông vùng ĐBSCL; Quy hoạch sản xuất ngô toàn quốc; Quy hoạch vùng nguyên liệu sắn toàn quốc; Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía;  Quy hoạch phát triển cà phê; Quy hoạch phát triển cao su; Quy hoạch phát triển hồ tiêu; Quy hoạch phát triển cây điều; Quy hoạch vùng cây ăn quả chủ lực trồng tập trung và định hướng rải vụ một số cây ăn quả ở Nam Bộ; Quy hoạch vùng trồng cây thanh long; Quy hoạch sản xuất nấm; Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn;

Tiếp tục triển khai Chương trình giống cây trồng thời kỳ 2010-2015, phát động Chương trình xây dựng cánh đồng mẫu lớn; phát triển chương trình công nghệ cao, chương trình liên kết 4 nhà, chương trình lúa gạo chất lượng cao và triển khai Đề án “tái cấu trúc” ngành trồng trọt...

Để thực hiện định hướng phát triển ngành trên cơ sở các quy hoạch, đề án đã được phê duyệt, Cục tham mưu cho Bộ thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên 08 ban chỉ đạo nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, chỉ đạo thông suốt từ TW xuống địa phương: Ban điều phối ngành hàng cà phê; Ban chỉ đạo tái canh cà phê; Ban chỉ đạo thâm canh tăng năng suất, chất lượng điều; Ban chỉ đạo rải vụ trái cây vùng Nam Bộ; Ban chỉ đạo phát triển chè bền vững; Ban chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa vùng ĐBSCL; Ban chỉ đạo áp dụng Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP); Ban chỉ đạo tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo.

Trên cơ sở các quy hoạch, đề án đã được phê duyệt, Cục đã đôn đốc các địa phương xây dựng quy hoạch, đề án chi tiết cho từng vùng, từng địa phương.

b) Cục đã xây dựng trình Ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực trồng trọt: xây dựng Luật sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực giống cây trồng sửa đổi; Pháp lệnh giống cây trồng; Nghị định quản lý đất trồng lúa; Nghị định quản lý phân bón và trên 60 Thông tư trong lĩnh vực quản lý được phân công.

c) Thực hiện chỉ đạo của Bộ và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ, Cục Trồng trọt trong 10 năm qua triển khai nhiều chương trình hợp tác đa phương và song phương về phát triển sản xuất, phòng chống sâu bệnh, thiên tai,...có hiệu quả thiết thực: chương trình hỗ trợ chuyên gia cho các nước Châu Phi, chương trình hợp tác với Lào về quy hoạch và phát triển cây công nghiệp, hỗ trợ Cu Ba phát triển sản xuất lúa gạo, ngô, đậu tương từng bước giúp bạn đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Cục đã thực hiện nhiều dự án hợp tác quốc tế như: Dự án hợp tác với Đức phát triển khoai tây, Dự án hợp tác với Hà Lan phát triển ca cao, Dự án hợp tác với JICA về nâng cao năng lực quản lý ngành trồng trọt trong lĩnh vực Bảo hộ giống cây trồng; An toàn vệ sinh thực phẩm, Dự án vốn vay ADB hợp phần thể chế, Dự án an ninh dinh dưỡng, dự án hợp tác công tư PPP phát triển chè...

d) Hàng năm Cục Trồng trọt phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố triển khai nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử lý nghiệm các đơn vị vi phạm, từng bước cải thiện chất lượng giống, vật tư nông nghiệp cung cấp cho sản xuất.

đ) Hiện nay hệ thống tổ chức ngành dọc từ Trung ương đến cơ sở tương đối hoàn chỉnh phù hợp với công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về trồng trọt: Bộ Nông nghiệp và PTNT có Cục Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và PTNT có Chi Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật; cấp huyện có cán bộ trồng trọt thuộc phòng nông nghiệp và PTNT (hoặc phòng kinh tế); cấp xã có cán bộ phụ trách, BVTV, khuyến nông…

e) Hoạt động Khoa học công nghệ có bước tiến độ mới. Chương trình giống được tiếp tục thực hiện giai đoạn 3, hàng trăm giống mới được công nhận đưa vào sản xuất và 62 giống đã được doanh nghiệp mua bản quyền với giá trị 75,58 tỷ đồng; nhiều quy trình công nghệ như GAP, 3G3T, IPM… được phổ cập, các mô hình ứng dụng công nghệ cao được phát triển ở hầu khắp các vùng…

Với các Hiệp định lịch sử của hội nhập thế hệ mới ngành trồng trọt phải vươn lên tạo được bước phát triển mới, sản phẩm trồng trọt phải đạt yêu cầu an toàn, rẻ, ngon, sản xuất thân thiện môi trường và quy mô lớn, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; phát huy lợi thế cạnh tranh của nông nghiệp nhiệt đới... với các giải pháp chủ yếu sau:

1) Nghiên cứu sâu từng thị trường và quan hệ mậu dịch Việt Nam với các nước về trồng trọt để có giải pháp hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp vượt qua những nút thắt của sản xuất và lưu thông

2) Định hướng điều chỉnh lại quy hoạch một số ngành hàng như sau:

a) Tiếp tục phát triển ngành hàng lúa gạo đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu có hiệu quả bằng các giải pháp nâng cao chất lượng gạo, tiếp tục nâng cao năng suất, nâng cao giá trị và giá trị gia tăng, tăng thu nhập cho nông dân; giảm bớt đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang các cây con có giá trị gia tăng cao hơn tiết kiệm tài nguyên hơn. Xây dựng thương hiệu quốc gia cho hạt gạo Việt Nam, trước hết ở ĐBSCL, ĐBSH; phát triển các giống lúa thơm, chất lượng cao, đặc sản, chống chịu sâu bệnh và ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, các giống thực phẩm chức năng. Quốc tế hóa và pháp chế hóa các quy trình công nghệ GAP, 3G3T, IPM, giảm khí phát thải... cơ giới hóa, hiện đại hóa các khâu liên hoàn sản xuất, chế biến, thương mại.

b) Xây dựng thương hiệu quốc gia, nâng cao năng lực chế biến sâu và phổ cập công  nghệ tiên tiến, để tăng gấp đôi giá trị và giá trị gia tăng tên cơ sở ổn định diện tích các ngành hàng như: cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, chè. Đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ giống chất lượng cao, quy trình sản xuất an toàn sạch, hữu cơ, đẩy mạnh tái canh, thâm canh, xúc tiến thương mại... xây dựng bản đồ ngành trồng trọt với các sản phẩm chủ lực Quốc gia, địa phương, vùng và đầu tư phát triển ở nước ngoài.

c) Phát triển mạnh ngành hàng cây ăn quả nhiệt đới với công nghệ sạch bệnh, ưu thế lai, rải vụ, trái vụ, công nghệ sau thu hoạch hiện đại...

d) Phát triển mạnh ngành hàng rau, hoa chất lượng cao, hình thành các vùng chuyên canh tập trung, sản xuất giống chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao...

đ) Định hướng phát triển hợp lý các cây trồng thay thế nhập khẩu trên cơ sở hiệu quả kinh tế ở các vùng đất thích hợp, tập quán canh tác, hạ tầng và khí hậu phù hợp như: ngô, mía đường, sắn... bằng áp dụng giống tốt, công nghệ thâm canh, cơ giới hóa, phát triển công nghệ chế biến...

e) Quy hoạch phát triển cây có dầu (lạc, đậu tương, dừa, vừng...) cây có sợi, cây làm thuốc... thay thế nhập khẩu; trồng cỏ và cây thức ăn phục vụ chăn nuôi thủy sản; nuôi trồng rong, tảo; sử lý phế phụ phẩm trồng trọt để tăng thu nhập ngành trồng trọt... theo nhu cầu thị trường và điều kiện phù hợp.

g) Tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu cây trồng mới, thị trường mới, kết hợp sản phẩm có thương hiệu với công nghiệp (chế biến lương thực, thực phẩm, ẩm thực, sản xuất tinh bột...) tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, phố nghề; thương nghiệp, dịch vụ, du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới để tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo ngoại tệ mới

3) Hoàn thiện hệ thống điều hành quản lý ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật từ Trung ương xuống địa phương; xây dựng thể chế liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành nông nghiệp, công thương, y tế, khoa học công nghệ... giữa hệ thống khoa học, khuyến nông, doanh nghiệp và nông dân; cải cách hành chính đạt tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện với doanh nghiệp, xây dựng các rào cản kỹ thuật bao gồm cả tiêu chuẩn môi trường, văn hóa, đạo đức thương mại...

30 năm trước ngành Trồng trọt đã có đóng góp lớn bằng chuyển đổi hình thức tổ chức quản lý sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi mùa vụ, giống, công nghệ sản xuất trong đổi mới.

10 năm qua trong lộ trình phát triển của mình Cục Trồng trọt đã và đang góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đã vinh dự nhận được nhiều hình thức khen thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Cờ luân lưu xuất sắc của Bộ Nông nghiệp và PTNT, nhiều tập thể, cá nhân nhận được các hình thức khen thưởng khác nhau: Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT...

Trước cơ hội và thách thức của hội nhập, với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ, các ngành Trung ương và địa phương cùng với thế hệ nông dân mới, ngành Trồng trọt nhất định sẽ có bước chuyển mới về sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

 

Thư viện ảnh
Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau Bac Giang Vinh Hoa Dong Nai Quang ninh 13 HỘI VIÊN MỚI HỘI VIÊN MỚI HỘI VIÊN MỚI Cong ty TNHH VTNN Hong Quang Bac Lieu Viet Nong Kien giang HỘI VIÊN MỚI Ha Nam Luong nong BVTV SG Nam Thai Son Trang nong Trung Nong Hue Nghe an VT HỘI VIÊN MỚI Hung Yen Phu Tho HỘI VIÊN MỚI Hai duong Cuong Tan Trung uong Son La Ben Tre Bac Ninh HỘI VIÊN MỚI Dong nam
» DÒNG MÁU LẠC HỒNG Chi hội MNPB
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê
 • Trực tuyến: 4
 • Lượt xem theo ngày: 436
 • Lượt truy cập: 1480206
TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP CÀ MAU. Địa chỉ: Ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau. ĐT: 0780. 3 888 588. Giám đốc: Ông Phạm Văn Mịch     TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TRÀ VINH TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN KON TUM TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI QUẢNG NGÃI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH ĐỊNH TRUNG TAM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI ĐĂK LĂK CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ GIANG. ĐC Số 413, Đường Trần Phú, TP Hà Giang. ĐT 219-3868719. Giám đốc: Ông Hoàng Minh Lợi CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP SƠN LA. ĐC Tiểu khu 3 , Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, T.Sơn La. ĐT 0223.843053.Giám đốc: Ô. Nguyễn Hữu Lâm TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO BẾN TRE. Hương lộ 173, Ấp Phước Thạnh, Xã Tam Phước H. Châu Thành, Bến Tre. ĐT 075 3 860 345. GĐ Bà Trần Thanh Tâm CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC GIANG. ĐC:Số 1, Lý Thái Tổ, TP. Bắc Giang. ĐT(0240)3854389. TGĐ: Ô.Nguyễn Khang. PTGĐ: Ô.Đặng Văn Trung  CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG QUẢNG NINH CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG CAO BẰNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG GIA LAI
CÔNG TY TNHH-SX-TM LƯƠNG NÔNG CÔNG TY CP XNK NAM THÁI SƠN   CÔNG TY TNHH VIỆT NÔNG  SYNGENTA VIETNAM Co Ltd Công ty CP giống cây trồng Nghệ An Công ty CP Giống- Vật tư nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam Công ty Giống cây trồng Nông Hữu Công ty Giống cây trồng nông lâm nghiệp Đại Thịnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn Công ty TNHH CƯỜNG TÂN Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung CTY TNHH EAST-WEST SEED (HAI MŨI TÊN ĐỎ) CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIÊP HẬU GIANG TỔNG CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG LẠNG SƠN CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN NAM   CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN King Elong Group Limited DANH SÁCH HỘI VIÊN VSTA TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG NÔNG CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG NÔNG  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH