LỊCH SỬ TÊN CỤC TRỒNG RỌT

 LƯỢC SỬ TÊN CỤC TRỒNG TRỌT

              LƯỢC SỬ TÊN CỤC TRỒNG TRỌT (1945 – 2020)

 

1. Nha Nông chính: (1946 -1952) 

Giám đốc: Hoàng Văn Đức

Phó Giám đốc Bùi Huy Đáp

Phó Giám đốc Vũ Công Hậu

 

2 Vụ Sản Xuất: (1953 -1955)

Vụ Trưởng: Trương Việt Hùng

  Vụ phó:      Dương Hồng Hiên

 

3. Vụ Trồng trọt: (1956 -1970)

Vụ trưởng: Trương Việt Hùng (56-57)

Vụ phó:      Dương Hồng Hiên

Vu trưởng:………Thuật (58-59)

Vụ phó: Dương Hồng Hiên

Vụ phó: Nguyễn Đình Liên

Vụ trường: Lê Duy Thước (60-64)

Vụ phó: Dương Hồng Hiên

Vụ phó: Trương Quốc Thái

Vụ trưởng: Dương Hồng Hiên (65-70)

Vụ phó:    Trương Quốc Thái

Vụ phó:    Lã Xuân Đĩnh

 

4. Vụ Trồng trọt tách thành 4 cục:

1. Cục Cây lương thực và Cây thực phẩm

                  (1971-1974)

Cục trưởng: Trần Quang

Cục phó:     Trương Quốc Thái

Cục phó:     Dương Văn Khuê

 

2. Cục Cây công nghiệp và Cây ăn quả

                 (1971-1974)

Cục Trưởng: Đặng Văn Vinh

Cục phó: Hồ Văn Nâu

Cục phó: Lã Xuân Đĩnh

 

3. Cục Dâu tằm: (1971-1974)

Cục Trưởng: Ô Phương (Sau là Ô Thái)

 

4. Cục Giống: (1971-1974)

 

5. Tổng Cục Cây trồng (1975- 1976)

Tổng Cục trưởng: Ngô Duy Đông

  Tổng Cục trưởng: Trần Quang (tiếp)

Tổng Cục phó : Nguyễn Công Tạn

Tổng Cục phó : Trần Khải

 

1. Cục Cây lương thực và Cây thực phẩm

Cục trưởng: Trần Quang (Kiêm)

Cục Phó : Trương Quốc Thái

Cục Phó : Dương Văn Khuê

 

2. Cục Cây công nghiệp, Cây ăn quả và Cây làm thuốc

Cục trưởng: Đặng Văn Vinh

Cục Phó : Hồ Văn Lâu

Cục Phó : Lã Xuân Đĩnh

  3. Cục giống

4. Cục Dâu tằm

5. Trung tâm KKNG CTTW (thuộc Bộ)

 

6. Vụ Trồng trọt (1977- 1987)

Vụ trưởng: Nguyễn Công Tạn

Vụ phó: Trần Việt Chy

Vụ trưởng: Trần Việt Chy

Vụ Vụ Phó: Trần Văn Sơn

Vụ Vụ Phó: Đinh Văn Lữ

Vụ Vụ Phó: Phí Văn Hà

ụ Vụ Phó:Phạm Đình Duyên  (Phía Nám)

 

7. Vụ Sản xuất (1987 -1989)

Vụ trưởng: Trần Việt Chy

Vụ phó : Trần Văn Sơn

Vụ phó : Lê Bá Lịch   

 

    8. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vât  (1990-3/1993)

Cục trưởng:    Bùi Vần ích

Cục Phó :        Trần Văn Sơn

 

Ban Khuyến nông (2/1992 - 3/1993)

Trưởng ban:  Ngô Thế Dân (Kiêm)

Quyền Trưởng ban:   Nguyễn Ngọc Thúy

Phó ban:                  Quách Ngọc Ân

 

 

9. Cục Khuyến nông (4/1993-5/1994)

Cục Trưởng : Nguyễn Ngọc Thúy

Cục Phó:       Quách Ngọc Ân

Cục Phó:      Trần Văn Sơn

Cục Phó:      Lê Bá Lịch

Cục Phó:      Đặng Thái Thuận

 

                  10. Cục Khuyến nông và Khuyến lâm  (6/1994 – 10/2003)

Cục Trưởng: Nguyễn Ngọc Thúy (6/94 - 6/96)

Cục Trưởng: Nguyễn Tử Siêm (7/96 - 4/97)

Cục Trưởng: Lê Hưng Quốc (4/97 - 03)

Cục Phó : Quách Ngọc Ân

Cục Phó : Trần Văn Sơn

Cục Phó : Lê Bá Lịch

Cục Phó : Đỗ Văn Nhuận

Cục Phó : Hoàng Tám

Cục Phó : Đỗ Hữu Thiện

Cục Phó : Đặng Thái Thuận

Cục Phó : Quách Hồng Bé

Cục Phó : Nguyễn Thanh Lâm

Cục Phó : Trần Kim Anh

Cục Phó : Tống Khiêm

 

11. Cục Nông nghiệp (10/2003 – 1/2005)

Cục trưởng: Lê Hưng Quốc

Cục Phó: Trần Văn Sơn

Cục Phó: Đỗ Hữu Thiện

Cục Phó: Phan Huy Thông

Cục Phó: Lê Bá Lịch

Cục Phó: Hoàng Kim Giao

Cục Phó: Nguyễn Thanh Sơn

Cục Phó: Nguyễn Văn Hòa

 

Từ 10/2005 Cục KNKL tách thành 3 cơ quan.

- Cục Trồng trọt

- Cục Chăn nuôi

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 

12. CỤC TRỒNG TRỌT (2005- nay)

1. Cục Trồng trọt (Từ 2005 – 2006)

Cục trưởng: Lê Hưng Quốc (05 – 06)

Cục Phó: Phan Huy Thông

Cục Phó: Phạm Đồng Quảng

Cục Phó: Nguyễn Văn Hòa

Cục Phó: Phạm Văn Dư

 

2. Cục Trồng trọt (Từ 2007 – 2013)

Cục trưởng: Nguyễn Trí Ngọc (07 – 12)

Cục Phó: Phan Huy Thông

Cục Phó: Phạm Đồng Quảng

Cục Phó: Nguyễn Văn Hòa

Cục Phó: Phạm Văn Dư

 

                           3. Cục Trồng trọt (2013 )

                             Cục trưởng: Lê Quốc Doanh (2013 )

Cục Phó: Phạm Đồng Quảng

Cục Phó: Nguyễn Văn Hòa

Cục Phó: Phạm Văn Dư

Cục Phó: Trần Xuân Định

 

4. Cục Trồng trot (10/2013 – 6/2015)

Phụ trách Cục: Phạm Đồng Quảng

Cục Phó: Nguyễn Văn Hòa

Cục Phó: Phạm Văn Dư

     Cục Phó: Trần Xuân Định


                         5. Cục Trồng trot (2015 – 16)

                          Cục trưởng: Ma Quang Trung

           Cục Phó: Nguyễn Văn Hòa

           Cục Phó: Phạm Văn Dư

           Cục Phó: Trần Xuân Định

           Cục Phó: Nguyễn Như Cường

            Cục Phó: Lê Văn Đức

 

    6. Cục Trồng trot (2016 – 2017)

        Cục trưởng: Nguyễn Hồng Sơn

           Cục Phó: Nguyễn Văn Hòa (đến 2016)

           Cục Phó: Trần Xuân Định

           Cục Phó: Nguyễn Như Cường

           Cục Phó: Lê Văn Đức

 

                         7. Cục Trồng trot (2018 - nay)

   Q. Cục trưởng: Nguyễn Như Cường

           Cục Phó: Lê Văn Đức

           Cục Phó: Trần Xuân Định

           Cục Phó:  Lê Thanh Tùng

 

Thư viện ảnh
Hue BVTV SG Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau Nghe an VT Cuong Tan Ben Tre Vinh Hoa Ha Nam Son La Kien giang Dong Nai Phu Tho Trung uong Bac Ninh Dong nam Viet Nong Nam Thai Son Trung Nong Trang nong Luong nong Bac Lieu Quang ninh 13 Bac Giang Cong ty TNHH VTNN Hong Quang Hung Yen Hai duong
» Tranh cãi trên toàn cầu về cây trồng biến đổi gen
» Cây trồng biến đổi gen: Thế giới của Moánto
» Cây trồng biến đổi gen: Lợi và hại
» Phim tư liệu về Giống Thái Bình
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Văn bản Hỏi đáp
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê
 • Trực tuyến: 42
 • Lượt xem theo ngày: 143
 • Lượt truy cập: 1214662
TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TRÀ VINH TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN KON TUM TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI QUẢNG NGÃI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH ĐỊNH TRUNG TAM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI ĐĂK LĂK CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ GIANG. ĐC Số 413, Đường Trần Phú, TP Hà Giang. ĐT 219-3868719. Giám đốc: Ông Hoàng Minh Lợi CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP SƠN LA. ĐC Tiểu khu 3 , Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, T.Sơn La. ĐT 0223.843053.Giám đốc: Ô. Nguyễn Hữu Lâm TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO BẾN TRE. Hương lộ 173, Ấp Phước Thạnh, Xã Tam Phước H. Châu Thành, Bến Tre. ĐT 075 3 860 345. GĐ Bà Trần Thanh Tâm CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC GIANG. ĐC:Số 1, Lý Thái Tổ, TP. Bắc Giang. ĐT(0240)3854389. TGĐ: Ô.Nguyễn Khang. PTGĐ: Ô.Đặng Văn Trung  CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG QUẢNG NINH CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG CAO BẰNG TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP CÀ MAU. Địa chỉ: Ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau. ĐT: 0780. 3 888 588. Giám đốc: Ông Phạm Văn Mịch     TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG GIA LAI
CÔNG TY TNHH VIỆT NÔNG  CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH CÔNG TY CP XNK NAM THÁI SƠN   King Elong Group Limited CÔNG TY TNHH-SX-TM LƯƠNG NÔNG Công ty CP giống cây trồng Nghệ An Công ty CP Giống- Vật tư nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam Công ty Giống cây trồng Nông Hữu Công ty Giống cây trồng nông lâm nghiệp Đại Thịnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn Công ty TNHH CƯỜNG TÂN Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIÊP HẬU GIANG TỔNG CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN SYNGENTA VIETNAM Co Ltd CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG LẠNG SƠN CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN NAM   CTY TNHH EAST-WEST SEED (HAI MŨI TÊN ĐỎ) DANH SÁCH HỘI VIÊN VSTA TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG NÔNG CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG NÔNG  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH