HỘI NGHỊ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI GIỐNG CÂY TRỒNG NĂM 2014

Ngày 26 tháng 9 năm 2014, Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại giống cây trồng tại Hà Nội.

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI GIỐNG CÂY TRỒNG NĂM 2014

 

       Ngày 26 tháng 9 năm 2014, Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại giống cây trồng tại Hà Nội.

       Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội và Ông Trịnh Khắc Quang, Quyền Giám đốc VAAS chủ trì hội nghị.

       Tham dự hội nghị có đầy đủ Hội viên thuộc Hiệp hội, các nhà khoa học là tác giả các giống mới và lãnh đạo các viện nghiên cứu.

       Sự hợp tác giữa Hiệp hội và VAAS đã đạt được kết quả rất lớn sau 2 năm thực hiện Bản Thoả thuận về Cơ chế hợp tác trong nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng giữa Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam

      Đến nay đã có 52 giống cây trồng chuyển nhượng bản quyền từ các tác giả cho doanh nghiệp trong đó có 40  giống lúa, 11 giống ngô và một giống lạc với tổng số tiền chuyển nhượng hơn 75 tỷ đồng.

       Trong Hội nghị này đã có 10 giống cây trồng mới được các tác giả chuyển nhượng cho các

doanh nghiệp Hội viên của Hiệp hội.

 

    Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội và Ông Trịnh Khắc Quang, Quyền Giám đốc VAAS

                                                  chủ trì hội nghị.

 

 

                        Ông Trịnh Khắc Quang phát biểu khai mạc

 

                   Ông Trần Mạnh Báo phát biểu đánh giá kết quả sự hợp tác

 

                       Ký Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền giống cây trồng

 

                           Ký Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền giống cây trồng

 

                                 DANH SÁCH GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG

(đến tháng 9/2014)

 

TT

 

Tên giống

 

Chủ sở hữu/tác giả giống

 

Bên mua/chủ sở hữu mới

Giá trị HĐ

(triệu đ)

Thời điểm 

chuyển nhượng

1

VL20

Đại học NN Hà Nội

Cty CP NN KTC Hải Phòng

300

2004

2

Khang dân ĐB

Viện Di truyền NN

Cty CP GCT Trung ương

350

2006

3

ĐB6

Viện CLT, TT KKN

Cty CP GCT Trung ương

450

20/10/2007

4

ĐB5

Viện CLT, TT KKN

Cty TNHH Nam Dương

480

9/1/2008

5

TH3-3

Đại học NN Hà Nội

Cty TNHH Cường Tân

10.000

6/2008

6

TH3-4

Đại học NN Hà Nội

Cty CP GCT Trung ương

700

3/2008

7

BC15

KS.Đặng Tiểu Bình

Tổng Cty GCT Thái Bình

200

2008

8

T10

Viện CLT CTP

Cty Hưng Cúc Thái Bình

500

29/4/2009

9

AC5

Viện CLT CTP

Cty Vĩnh Hòa  Nghệ An 

500

12/9/2009

10

HYT100

Viện CLT  CTP

Cty CP NN KTC Hải Phòng  

3.000

20/9/2009

11

LVN14

Viện NC Ngô

Tổng Cty CP Vật tư NN Nghệ An

3.000

11/2009

12

HYT103

Viện CLT CTP

Cty Đại Dương

500

2009

13

PC6

Viện CLT CTP

- Cty CPGCT Quảng Bình(khai thác TT từ Thanh Hóa trở vào)

- Cty CP giống NN VN (khai thác TT từ Ninh Bình trở ra)

500

 

 

500

- 9/9/2010

 

 

- 21/9/2011

14

N98

Viện CLT CTP

Cty CP GCT 1

800

12/11/2010

15

OM5451

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP BVTV An Giang

700

2010

16

OM2514

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP BVTV An Giang

300

2010

17

OM2517

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP BVTV An Giang

600

2010

18

OMCS2000

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP BVTV An Giang

300

2010

19

OM5953

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP GCT miền Nam

400

2010

20

OM4488

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP GCT miền Nam

400

2010

21

OM6600

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP GCT miền Nam

350

2010

22

Nếp DT22

Viện Di truyền NN

Cty TNHH MTV giống Hải Dương

100

8/9/2010 

23

Ngô LVN154

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP Đại Thành

3.500

4/2011

24

Ngô LVN60

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP GCT Đông Nam

3.000

5/2011

25

Lạc 26

Viện CLT CTP

Tổng Cty Vật tư NN Nghệ An

500

22/6/2011

26

Lúa VS1

Viện IAP và Di truyền Nông nghiệp

Cty CP GCT Trung ương

1.000

6/2011

27

N100

Viện CLT CTP

Cty CP GCT Trung ương

900

19/10/2011

28

OM9676

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP GCT Trung ương

2.000

2011

29

RVT thơm

Nguyên PTT Nguyễn Công Tạn

Cty CP GCT Trung ương

1.000

2011

30

Ngô LVN66

Viện Nghiên cứu Ngô

CHDCND Lào

3.000

2011

31

Ngô LVN145

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP BVTV An Giang

3.500

6/8/2012

32

Ngô VS36 

Viện Nghiên cứu Ngô

Tổng Cty GCT Thái Bình

3.200

24/8/2012

33

Ngô nếp lai số 5

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP GCT  Trung ương

4.000

9/11/2012

34

Ngô nếp lai số 9

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty TNHH GCT miền Trung

3.000

9/11/2012

35

TH3-5

Đại học NN Hà Nội

Cty Mahyco (Ấn Độ)

4.200

12/2012

36

Lúa NB-01

TT Tài nguyên thực vật và Viện Di truyền NN

Cty TNHH MTV giống Hải Dương

300

2012

37

HTD8

Viện CLT CTP

- Cty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển NN Hà Nội ( Từ Thanh Hóa vào)

- Cty CP tổng Cty GCT con nuôi Ninh Bình (từ Ninh Bình ra)

 900

 

 

600

-12/7/2012

 

 

-24/1/2014

 

38

Ngô lai GS44

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP Đại Thành

 4.500

3/2013

39

LTh134

 

Viện  CLT CTP

Cty CP tổng Cty GCT con nuôi Ninh Bình 

500

6/6/2013

40

LCH37

Viện  CLT CTP

Cty CP Sơn Lâm

500

15/10/2013

41

Lúa Sơn Lâm1

Viện IAP và Di truyền NN

Cty CP Sơn Lâm

1.000

10/2013

42

Lúa OM 8017

Viện Lúa ĐBSCL

-Tổng Cty GCT Thái Bình

-Cty CP GCT Miền Nam

1.500

2013

43

Lúa ML 202

TT GCT Bình Thuận

Cty GCT Đông Nam,

600

2013

44

Lúa ML 214

TT GCT Bình Thuận

Cty GCT Đông Nam,

600

2013

45

Lúa thuầnViệt 1

TT NCUDKHNTNN Thanh Hóa

Cty CP GCT Thanh Hóa

350

2013

46

Lúa DT68

Viện Di truyền NN

Tổng Cty CP VTNN Nghệ An

900

2013

47

Lúa Gia Lộc 105

 

Viện  CLT CTP

- Cty TNHH MTV GCT Quảng Bình (khai thác theo tỉnh)

- Cty CP giống NN Việt Nam (khai thác theo tỉnh)

- Cty CP tổng Cty GCT con nuôi Ninh Bình (bắt đầu từ vụ mùa 2014 )

600

 

 

500

 

-

21/11/2013

 

 

8/11/2013

 

21/5/2014

 

48

Lúa Gia Lộc 102

Viện  CLT CTP

- Cty CP NN Nữ hoàng Châu Á (khai thác từ Quảng Bình vào)

- Cty TNHH Nông trại Thiên Phú (khai thác từ Hà Tĩnh ra)

250

 

 

250

- 6/5/2014

 

 

- 6/5/2014

49

Lúa VN121

Viện KHKTNN Miền Nam

Cty CP GCT Miền Nam

700

2014

50

Lúa ĐB18

TT KKN giống, SP cây trồng Quốc gia

Cty CP GCT Miền Nam

600

2014

51

Lúa Bắc thơm 9

TS. Nguyễn Như Hải

Cty CP GCT Miền Nam

600

2014

52

Ngô SK100

KS.Trần QuangKhuông

Cty CP GCT Miền Nam

2.100

2014

 

Ngô TB15

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP BVTV An Giang

Đàm phán

7/12/2012

 

Ngô TB 298

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP BVTV An Giang

Đàm phán

7/12/2012

 

Ngô TB 218

Viện Nghiên cứu Ngô

Viện NC Bông và PTNT

Đàm phán

7/12/2012

 

Ngô TB 298

Viện Nghiên cứu Ngô

Viện NC Bông và PTNT

Đàm phán

7/12/2012

 

Ngô TB 265

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP GCT Nha Hố

Đàm phán

7/12/2012

 

Ngô H111

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP GCT miền Nam

Đàm phán

7/12/2012

 

Ngô SSC282

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP GCT miền Nam

Đàm phán

7/12/2012

 

Ngô VS 106

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP GCT Đông Nam

Đàm phán

7/12/2012

 

 

 

 

75.580

 

Thư viện ảnh
HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Bac Giang Ben Tre Nam Thai Son Vinh Hoa Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau Bac Ninh HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Hung Yen HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Kien giang Cuong Tan Cong ty TNHH VTNN Hong Quang HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Quang ninh 13 HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Ha Nam Son La Trung uong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Phu Tho HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Dong nam BVTV SG HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Bac Lieu Hue Trang nong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Nghe an VT HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Luong nong Dong Nai HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Hai duong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Viet Nong Trung Nong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV
» ĐỘI VĂN NGHỆ THAIBINHSEED BIỂU DIỄN
» Đội văn nghệ THAIBINHSEED biểu diễn tại Đại hội 4 HH
» Thực Phẩm Biến Đổi Gen Và Những Tranh Cãi Không Hồi Kết?
» THU HOẠCH LÚA
» THU HOẠCH KHOAI LANG Ở GIA LAI
» Tranh cãi trên toàn cầu về cây trồng biến đổi gen
» Cây trồng biến đổi gen: Thế giới của Moánto
» Cây trồng biến đổi gen: Lợi và hại
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Văn bản Hỏi đáp
Tiện ích
Liên kết website
Thống kê
 • Trực tuyến: 20
 • Lượt xem theo ngày: 5903
 • Lượt truy cập: 1658269
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG GIA LAI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG GIA LAI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN KON TUM TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TRÀ VINH CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ GIANG. ĐC Số 413, Đường Trần Phú, TP Hà Giang. ĐT 219-3868719. Giám đốc: Ông Hoàng Minh Lợi TRUNG TAM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI ĐĂK LĂK TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH ĐỊNH TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI QUẢNG NGÃI TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TRÀ VINH TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN KON TUM TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI QUẢNG NGÃI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH ĐỊNH TRUNG TAM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI ĐĂK LĂK CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ GIANG. ĐC Số 413, Đường Trần Phú, TP Hà Giang. ĐT 219-3868719. Giám đốc: Ông Hoàng Minh Lợi CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP SƠN LA. ĐC Tiểu khu 3 , Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, T.Sơn La. ĐT 0223.843053.Giám đốc: Ô. Nguyễn Hữu Lâm TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO BẾN TRE. Hương lộ 173, Ấp Phước Thạnh, Xã Tam Phước H. Châu Thành, Bến Tre. ĐT 075 3 860 345. GĐ Bà Trần Thanh Tâm CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC GIANG. ĐC:Số 1, Lý Thái Tổ, TP. Bắc Giang. ĐT(0240)3854389. TGĐ: Ô.Nguyễn Khang. PTGĐ: Ô.Đặng Văn Trung  CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG QUẢNG NINH CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG CAO BẰNG TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP CÀ MAU. Địa chỉ: Ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau. ĐT: 0780. 3 888 588. Giám đốc: Ông Phạm Văn Mịch
DANH SÁCH HỘI VIÊN CHÍNH THỨC ĐẾN NGÀY 10/9/2013 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG LẠNG SƠN CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN NAM   CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM CÔNG TY TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH CÔNG TY CP XNK NAM THÁI SƠN   CÔNG TY TNHH VIỆT NÔNG  CÔNG TY TNHH-SX-TM LƯƠNG NÔNG Công ty CP Giống- Vật tư nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam Công ty Giống cây trồng Nông Hữu Công ty Giống cây trồng nông lâm nghiệp Đại Thịnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn Công ty TNHH CƯỜNG TÂN Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung CTY TNHH EAST-WEST SEED (HAI MŨI TÊN ĐỎ) SYNGENTA VIETNAM Co Ltd TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIÊP HẬU GIANG Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai CÔNG TY TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XNK NAM THÁI SƠN    CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM CÔNG TY TNHH VIỆT NÔNG  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG CTY TNHH EAST-WEST SEED (HAI MŨI TÊN ĐỎ) CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG NÔNG SYNGENTA VIETNAM Co Ltd Công ty TNHH CƯỜNG TÂN CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN NAM   CÔNG TY TNHH-SX-TM LƯƠNG NÔNG Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung Công ty Giống cây trồng Nông Hữu Công ty CP Giống- Vật tư nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG LẠNG SƠN Công ty Giống cây trồng nông lâm nghiệp Đại Thịnh CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG NÔNG  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH