Hiệp hội phúc đáp công văn của Công ty CP giống cây trồng Quảng ninh

Giống lúa ĐT 52 của Công ty CP giống cây trồng quảng ninh đã được công nhận chính thức và bảo hộ quyền tác giả; Tuy nhiên từ 2016, doanh nghiệp này phát hiện trên địa bàn các tỉnh Bắc trung bộ có bán giống NSV1 của CTTNHH MTV giống cây trồng Quảng Bình. Giống NSV1 có nhiều đặc điểm hình thái giống ĐT 52; CTCP giống cây trồng quảng ninh đã có CV đè nghị Cục trồng trọt và Hiệp hội giải quyết. Hiệp hội có CV trả lời như sau: 

HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI

GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

             Số:               /CV-VSTA

V/v Khác nhau không rõ ràng giữa giống lúa nếp DDT52 và giống NSV1.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                        Hà nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:        -Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh

                        -Công ty TNHH một thành viên giống cây trồng Quảng Bình

 

Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam có nhận được các công văn số 32/CV-CT ngày 20/5/2020, CV số 97/CV-CT ngày 02/10/2020 của Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh phản ánh và kiến nghị việc Công ty TNHHMTV giống cây trồng Quảng Bình đóng bao bán giống NSV1 có đặc điểm hình thái giống hệt giống lúa ĐT52, giống lúa nếp của công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh đã được công nhận cho sản xuất kinh doanh tại Quyết định số 431/QĐ-TT-CLT ngày 28/9/2011 và đã được cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới số 75.VN.2011.

Theo phản ánh của Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh, từ vụ xuân 2016, trên thị trường các tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh hóa, Nghệ an, Hà tĩnh, Quảng Bình) nhiều đại lý đã bán giống lúa NSV1 của Công ty TNHHMTV giống cây trồng Quảng Bình. Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh cũng đã thu thập các bao giống NSV1 đánh giá và có công văn kiến nghị gửi Cục Trồng trọt, song song với việc gửi mẫu gồm cả giống nếp ĐT52 và giống NSV1 gửi Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống và sản phẩm cây trồng Trung ương tiến hành khảo nghiệm so sánh tính đúng giống dựa trên quan sát, mô tả 65 tính trạng như trong khảo nghiệm DUS. Công văn trả lời số 265/KNGQG-KNG ngày 29/6/020 của Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống và sản phẩm cây trồng Quốc gia về giống NSV1 không khác biệt rõ ràng và chắc chắn so với giống ĐT52 ở 2 vụ mùa 2016 do Công ty CP giống cây trồng Quảng ninh đăng ký kiểm tra, kết quả cũng tương tự tại vụ mùa 2019 do Công ty TNHH MTV giống cây trồng Quảng Bình gửi đăng ký khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (báo cáo số 233 ngày 01 tháng 6 năm 2020).

Tuy nhiên giống NSV1 đã hoàn thành khảo nghiệm DUS trước đó và đã được cấp bằng bảo hộ.

Về việc này, Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Mặc dù được cấp bằng bảo hộ nhưng giống NSV1 chưa được công nhận lưu hành, việc Công ty TNHHMTV Quảng Bình sản xuất và đóng bao kinh doanh trên thị trường là vi phạm Pháp lệnh giống cây trồng 2004 của UBTV Quốc hội và Quyết định 95 của Bộ nông nghiệp và PTNT trước kia và vi phạm luật trồng trọt số 31/2018/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/1/2020.

2. Do các kết quả khảo nghiệm so sánh tính đúng giống 2 vụ đều đã kết luận giống NSV1 không khác biệt rõ ràng và chắc chắn với giống ĐT52, như vậy Công ty TNHHMTV giống cây trồng Quảng Bình vô tình xâm phạm bản quyền tác giả về giống lúa ĐT 52 của Công ty CP giống cây trồng Quảng ninh.

Vì cả hai doanh nghiệp đều là thành viên của Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam, Hiệp hội đề nghị:

-Công ty TNHHMTV giống cây trồng Quảng Bình ngừng ngay việc kinh doanh giống lúa NSV1 vì; xét về 2 khía cạnh, NSV1 là giống chưa đủ điều kiện đưa ra sản xuất kinh doanh trên thị trường do chưa được công nhận lưu hành.

-Để tránh tình trạng khiếu nại kéo dài và phức tạp đề nghị Công ty TNHHMTV giống cây trồng Quảng Bình xem xét tự nguyện hủy bỏ văn bằng bảo hộ trước đây đã được cấp vì những nghi ngại giống NSV1 được bảo hộ không phải là giống NSV1 đóng bao được bán trên thị trường.

-Đề nghị Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh làm việc trực tiếp với Công ty TNHHMTV giống cây trồng Quảng Bình để thảo luận và thống nhất phương án giải quyết trên cơ sở chia sẻ và kinh doanh đúng pháp luật.

Trường hợp hai bên không thể thảo luận, giải quyết hài hòa; Hiệp hội sẽ kiến nghị với Bộ nông nghiệp và PNTN, Thanh tra Bộ để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Rất mong được sự hợp tác của hai đơn vị./.

 

Nơi gửi:                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC.

-Như trên                                                                                    TỔNG THƯ KÝ

-Ô. Chủ tịch HH (để chỉ đạo)

-VPHH

 

 

 

                                                                                                       Trần Xuân Định

Thư viện ảnh
HỘI VIÊN MỚI Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau Dong Nai Bac Ninh Trung Nong Kien giang HỘI VIÊN MỚI Bac Lieu Hue Trang nong Bac Giang Ha Nam Nam Thai Son HỘI VIÊN MỚI Ben Tre Hung Yen Dong nam BVTV SG Nghe an VT Phu Tho HỘI VIÊN MỚI Quang ninh 13 Cong ty TNHH VTNN Hong Quang Cuong Tan HỘI VIÊN MỚI Trung uong Viet Nong Luong nong Hai duong HỘI VIÊN MỚI Vinh Hoa Son La HỘI VIÊN MỚI
» DÒNG MÁU LẠC HỒNG Chi hội MNPB
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê
  • Trực tuyến: 2
  • Lượt xem theo ngày: 122
  • Lượt truy cập: 1651763