DANH SÁCH GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG

Theo số liệu tập hợp bước đầu đến tháng 7 năm 2013, đã có 44 giống cây trồng đã được các viện, trường trong nước chọn tạo ra, chuyển nhượng bản quyền cho các doanh nghiệp trong đó 35 giống đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và 9 giống đang quá trình đàm phán.

DANH SÁCH GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG

(đến tháng 7/2013)

 

TT

 

Tên giống

 

Chủ sở hữu

 

Người mua

Giá trị HĐ

(triệu đ)

Thời điểm 

CN

1

VL20

Đại học NN Hà Nội

Cty CPDVCNC Hải Phòng

300

2004

2

Khang dân ĐB

Viện Di truyền NN

Cty CP GCT TW

350

2006

3

ĐB6

Viện CLT, TT KKN

Cty CP GCT TW

450

20/10/2007

4

ĐB5

Viện CLT, TT KKN

Cty TNHH Nam Dương

480

9/1/2008

5

TH3-4

Đại học NN Hà Nội

Cty TNHH Cường Tân

700

3/2008

6

TH3-3

Đại học NN Hà Nội

Cty TNHH Cường Tân

10.000

6/2008

7

T10

Viện CLT CTP

Cty Hưng Cúc Thái Bình

500

29/4/2009

8

AC5

Viện CLT CTP

Cty Vĩnh Hòa  Nghệ An 

500

12/9/2009

9

HYT100 (1)

Viện CLT  CTP

Cty Vật tư NN Hải Phòng

3.000

20/9/2009

10

LVN14

Viện NC Ngô

Cty Vật tư NN Nghệ An

3.000

11/2009

11

HYT103

Viện CLT CTP

Cty Đại Dương

500

2009

12

PC6 (2)

Viện CLT CTP

Cty CPGCT Quảng Bình(khai thác TT từ Thanh Hóa trở vào)

Cty CP giống NN VN (khai thác TT từ Ninh Bình trở ra)

500

 

500

9/9/2010

 

21/9/2011

13

N98

Viện CLT CTP

Cty CP GCT 1

800

12/11/2010

14

OM5451

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP BVTV An Giang

700

2010

15

OM2514

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP BVTV An Giang

300

2010

16

OM2517

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP BVTV An Giang

600

2010

17

OMCS2000

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP BVTV An Giang

300

2010

18

OM5953

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP GCT miền Nam

400

2010

19

OM4488

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP GCT miền Nam

400

2010

20

OM6600

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP GCT miền Nam

350

2010

21

Nếp DT22

Viện Di truyền NN

Cty giống Hải Dương

200

2010 

22

Ngô LVN154

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP Đại Thành

3.500

4/2011

23

Ngô LVN60

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP GCT Đông Nam

3.000

5/2011

24

Lạc 26

Viện CLT CTP

Cty Vật tư NN Nghệ An

500

22/6/2011

25

N100

Viện CLT CTP

Cty CP GCT TW

900

19/10/2011

26

OM9676

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP giống cây trồng TW

2.000

2011

27

RVT thơm

Nguyễn Công Tạn

Cty CP giống cây trồng TW

1.000

2011

28

Ngô LVN66

Viện Nghiên cứu Ngô

CHDCND Lào

3.000

2011

29

Ngô LVN145

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP BVTV An Giang

3.500

6/8/2012

30

VS36 

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP GCT Thái Bình

3.300

24/8/2012

31

Ngô nếp lai số 5

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP giống cây trồng TW

4.000

9/11/2012

32

Ngô nếp lai số 9

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty TNHH GCT miền Trung

3.000

9/11/2012

33

TH3-5

Đại học NN Hà Nội

Cty Mahyco (Ấn Độ)

4.200

12/2012

34

Ngô lai GS44 (3)

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP Đại Thành

 4.500

3/2013

35

BC15

Nguyễn Văn Bình (?)

Cty CP GCT Thái Bình

150 (?)

?

36

Ngô TB15

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP BVTV An Giang

Đàm phán

7/12/2012

37

Ngô TB 298

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP BVTV An Giang

Đàm phán

7/12/2012

38

Ngô TB 218

Viện Nghiên cứu Ngô

Viện NC Bông và PTNT

Đàm phán

7/12/2012

39

Ngô TB 298

Viện Nghiên cứu Ngô

Viện NC Bông và PTNT

Đàm phán

7/12/2012

40

Ngô TB 265

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP GCT Nha Hố

Đàm phán

7/12/2012

41

Ngô H111

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP GCT miền Nam

Đàm phán

7/12/2012

42

Ngô SSC282

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP GCT miền Nam

Đàm phán

7/12/2012

43

Ngô VS 106

Viện Nghiên cứu Ngô

Cty CP GCT Đông Nam

Đàm phán

7/12/2012

44

Lúa OM 8108

Viện Lúa ĐBSCL

Cty CP GCT Thái Bình

Đàm phán

12/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

(1) Hợp đồng chưa thanh lý

(2) Hai đơn vị mua khai thác bản quyền theo khu vực

(3) Viện Ngô ký hợp đồng tạo giống cho Cty Đại Thành, giao sản phẩm tháng 3/2015 (giống được CN), tên giống GS44 do Cty đặt

Thư viện ảnh
HỘI VIÊN MỚI Hue Trang nong Nghe an VT Luong nong Dong nam HỘI VIÊN MỚI BVTV SG Bac Giang Hai duong Bac Lieu Phu Tho HỘI VIÊN MỚI Cong ty TNHH VTNN Hong Quang Quang ninh 13 Nam Thai Son Ha Nam HỘI VIÊN MỚI Cuong Tan Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau Dong Nai Ben Tre Hung Yen Viet Nong HỘI VIÊN MỚI Trung Nong HỘI VIÊN MỚI Trung uong Bac Ninh Son La HỘI VIÊN MỚI Vinh Hoa Kien giang
» DÒNG MÁU LẠC HỒNG Chi hội MNPB
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê
  • Trực tuyến: 3
  • Lượt xem theo ngày: 389
  • Lượt truy cập: 1623139