Canh tác lúa thông minh

Nhóm tác giả gồm GS, TS. Nguyễn Văn Bộ Chủ biên và các cộng sự thuộc các Viện nghiên cứu chuyên ngành -Viện KHNN Việt nam, với sự tài trợ của dự án viện trợ kỹ thuật không hoàn lại đã biên tập cuốn tài liệu này. Canh tác lúa Thông minh cung cấp nhiều thông tin về sản xuất lúa gạo của Việt Nam, thực trạng và khuyến cáo áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, ứng phó với biến đổi khí hậu đã và đang sảy ra ngày càng khốc liệt. Tài liệu gồm 4 phần, được biên tập logic và khoa học, thông tin hữu ích và cập nhât

Tài liệu đính kèm 1

Thư viện ảnh
Trung uong Bac Ninh Bac Giang Viet Nong Dong Nai Dong nam Phu Tho Luong nong Hai duong Ben Tre Ha Nam Son La Kien giang HỘI VIÊN MỚI Hung Yen Nam Thai Son HỘI VIÊN MỚI HỘI VIÊN MỚI Hue Quang ninh 13 Cuong Tan Cong ty TNHH VTNN Hong Quang HỘI VIÊN MỚI HỘI VIÊN MỚI Trung Nong HỘI VIÊN MỚI Nghe an VT HỘI VIÊN MỚI Trang nong Vinh Hoa Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau Bac Lieu BVTV SG
» DÒNG MÁU LẠC HỒNG Chi hội MNPB
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê
  • Trực tuyến: 4
  • Lượt xem theo ngày: 125
  • Lượt truy cập: 1594493